จัดอันดับเว็บไซต์

top opened stats sites

  rank visitor hits
www.thaiza.com หมวด: การแพทย์ และสุขภาพ / ข้อมูลยา,ยารักษาโรค 1 232,420
31.33
344,769
49.02
news.thaiza.com หมวด: บุคคล และสังคม / การเงิน การธนาคาร 2 119,354
39.05
142,245
26.36
www.gooza.com หมวด: ข่าว-สื่อ / ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ 3 4,137
-6.68
5,300
-6.71
travel.thaiza.com หมวด: ท่องเที่ยว / ต่างประเทศ 4 3,397
6.26
3,909
7.63