จัดอันดับเว็บไซต์

top opened stats sites

  rank visitor hits
www.thaiza.com หมวด: การแพทย์ และสุขภาพ / ข้อมูลยา,ยารักษาโรค 1 109,880
-31.74
139,183
-31.64
news.thaiza.com หมวด: บุคคล และสังคม / การเงิน การธนาคาร 2 55,109
-23.04
67,259
-22.36
www.gooza.com หมวด: ข่าว-สื่อ / ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ 3 39,624
86.34
48,154
84.65
travel.thaiza.com หมวด: ท่องเที่ยว / ต่างประเทศ 4 2,892
-8.74
3,418
-6.64