จัดอันดับเว็บไซต์

top opened stats sites

  rank visitor hits
www.thaiza.com หมวด: การแพทย์ และสุขภาพ / ข้อมูลยา,ยารักษาโรค 1 90,573
-5.47
116,842
-1.29
news.thaiza.com หมวด: บุคคล และสังคม / การเงิน การธนาคาร 2 23,851
-30.21
28,084
-30.33
www.gooza.com หมวด: ข่าว-สื่อ / ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ 3 12,581
-27.18
15,795
-27.79
travel.thaiza.com หมวด: ท่องเที่ยว / ต่างประเทศ 4 3,769
14.98
4,368
14.86