จัดอันดับเว็บไซต์

top opened stats sites

  rank visitor hits
www.thaiza.com หมวด: การแพทย์ และสุขภาพ / ข้อมูลยา,ยารักษาโรค 1 251,982
12.09
316,537
10.87
www.gooza.com หมวด: ข่าว-สื่อ / ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ 2 159,037
-22.61
209,373
-23.56
news.thaiza.com หมวด: บุคคล และสังคม / การเงิน การธนาคาร 3 132,230
20.62
156,208
21.71
travel.thaiza.com หมวด: ท่องเที่ยว / ต่างประเทศ 4 6,855
-32.56
7,642
-31.73